Opzoek naar een specialist in planning en beheer van uw glasvezelnetwerk? Kijk op www.bbforce.nl
Open
X
skyline_200.jpg

Info

Talentenmanagement

Bij (potentiële) opdrachtgevers ontstaat door capaciteitsbehoeftemanagement versus het eigen personeelsbeleid op diverse plekken leemtes die, vanwege de hardere competentie eisen, steeds moeilijker invulbaar zijn. FlexCre8 speelt een rol in het lenigen van deze capaciteitsleemtes door consolidering van behoeftes, een gedegen talentenanalyse van kandidaten en sterk coöpereren en alliëren met andere partijen. Naast een gedegen talentenanalyse komt hiervoor ook omscholing en bijscholing van medewerkers in aanmerking. Voorspellen en afstemmen van capaciteitsbehoeftes voor zowel service-, klantgestuurde-, als investeringsopdrachten is tot op zekere hoogte mogelijk en daar anteciperen we op. Door onze bemiddelende rol (waarbij wij zo nodig als broker optreden), kan FlexCre8, samen met u als opdrachtgever, invulling geven aan uw behoeftes.

Participaties

Voor het uitvoeren van activiteiten in deelopdrachten participeren wij in alle mogelijke samenwerkingen. We participeren bijvoorbeeld met een geloofwaardig profiel, voornamelijk door het stimuleren van customer advocacy door mond-tot-mond reklame.

Sociale netwerken

In ons communicatiebeleid maken we wel gebruik van sociale media, maar daar leunen wij nog slechts bescheiden op. Bij sociale media zijn de bekende statistische wetten niet meer van toepassing en worden met voeten getreden. We zijn er daarom nog enigszins voorzichtig mee. De sociale media zullen zich nog moeten bewijzen door datgene op te leveren wat we ervan verwachten.